0

Taartdiagram maken

'fwdfw edit' 'wijzigen 'fwdfw err nosrc' 'geen bron geselecteerd. 'mac address title' 'medium Access Control Adres 'mac desc' 'hier kunt u het mac-adres van red0 wijzigen. 'ipfires hostname' 'ipfire's Hostnaam 'ipinfo' 'ip info 'ipsec' 'ipsec 'ipsec network' 'ipsec netwerk 'ipsec no connections' 'geen actieve ipsec verbindingen 'iptable rules' 'iptable regels 'iptmangles' 'iptable mangles 'iptnats' 'iptable network Adrestranslatie @ dieet -1118,11 1358,14 @ 'lan' 'lan 'lang' 'nl 'languagepurpose' 'selecteer de taal die. 'system information' 'systeeminformatie 'system log viewer' 'systeem Log viewer 'system logs' 'systeem logs @ -1816,6 2079,61 @ 'tone' 'toon 'tone dial' 'toonkiezen 'too long 80 char max' ' is te lang, maximaal 80 tekens toegestaan 'tor' 'tor 'tor 0 disabled' '0 uitgeschakeld 'tor accounting' 'verbruik. 'qos graphs' 'qos grafieken 'qos warning' 'de regel worden opgeslagen, anders zal het worden genegeerd! 'dmz pinhole rule removed' 'dmz pinhole regel verwijderd; dmz wordt herstart 'dmzpinholes for same net not necessary' 'dmz pinholes zijn niet per se nodig voor hetzelfde net. 'quick control' 'quick controle @ -1569,6 1826,7 @ 'reconnect' 'opnieuw verbinden 'reconnection' 'opnieuw verbinding 'red' 'internet 'red1' 'rood 'references' 'referenties 'refresh' 'ververs 'refresh index page while connected' 'ververs de i pagina terwijl verbonden @ -1699,6 1957,7 @ 'smbstop' 'stop samba 'smtphost' 'smtp host 'smtpport' 'smtp. 'fwdfw err tgt_port' 'ongeldige bestemmingspoort. 'fwdfw dnat nochoice' 'kies een bron-nat of bestemmings-nat adres uit de nat-sectie. 'ovpn mtu-disc maybe' 'optioneel @ -1424,10 1676,12 @ 'ovpn mtu-disc off' 'uitgeschakeld 'ovpn mtu-disc with mssfix or fragment' 'pad mtu discovery kan niet worden gebruikt met mssfix of fragment. 'openvpn log' 'openvpn log 'openvpn mssfix allowed with udp' 'het gebruik van "mssfix" is alleen toegestaan met het udp protocol. 'fwdfw pol allow' 'toegestaan 'fwdfw pol block' 'geblokkeerd 'fwdfw pol text' 'stel het standaard gedrag in voor verbindingen van lokale netwerken. 'destination port overlaps' 'bestemming-poortreeks overlapt een bestaande poortreeks. 'fwhost err srv exists' 'een dienst met dezelfde naam bestaat al 'fwhost err srvexist' 'deze dienst bestaat al in de groep 'fwhost err sub32' 'geef.

taartdiagram maken

Nederlands woordenboek - woorden

'fwdfw iface' 'interface 'fwdfw ipsec network' 'ipsec netwerken 'fwdfw log' 'log 'fwdfw log rule' 'log regel 'fwdfw man port' 'poort(en 'fwdfw many' 'meerdere 'fwdfw menu' 'firewall 'fwdfw movedown' 'omlaag 'fwdfw moveup' 'omhoog 'fwdfw natport used' 'de gegeven poort voor napt is al in gebruik door. 'invalid input for esp keylife' ' ongeldige invoer voor esp sleutel levensduur 'invalid input for hostname' ' ongeldige invoer voor hostnaam. 'ccd err isipsecrw' 'het gegeven subnet-adres is al in gebruik door het IPsec rw netwerk. 'fwdfw dnat porterr' 'u moet een enkele poort of poortreeks (tcp/udp) selecteren voor nat 'fwdfw dnat porterr2' 'kan geen externe poort (NAT) gebruiken als er geen bestemmingspoort is gedefiniëerd. 'count' 'aantal 'countries' 'landen 'country' 'land 'country codes and flags' 'landcodes en vlaggen 'countrycode' 'code 'cpu frequency per' 'cpu frequentie per 'cpu idle usage' 'idle cpu gebruik 'cpu interrupt usage' 'interrupt cpu gebruik @ herstel -626,10 649,12 @ 'ddns noip prefix' 'om no-ip in groepsmodus. 'fwhost reset' 'annuleren 'fwhost services' 'diensten 'fwhost srv_name' 'dienstnamen 'fwhost stdnet' 'standaard netweken 'fwhost type' 'type 'fwhost used' 'gebruikt 'fwhost welcome' 'hier kunt u enkele hosts, netwerken en diensten groeperen, waarmee nieuwe regels sneller aangemaakt kunnen worden. 'detail level' 'detailniveau 'details' 'details 'device' 'apparaat 'devices on blue' 'apparaten op blauw 'dhcp advopt add' 'voeg een dhcp optie toe @ -711,6 737,7 @ 'dmz pinhole rule added' 'dmz pinhole regel toegevoegd; dmz regel wordt herstart. 'fwdfw err prot_port' 'bron- of doelpoort zijn niet toegestaan met het geselecteerde protocol 'fwdfw err prot_port1' 'als een bron- of doelpoort wordt gebruikt, moet het tcp of udp protocol worden geselecteerd. 'fwdfw err tgt_addr' 'ongeldig bestemmings ip adres. 'advproxy errmsg radius port' 'ongeldig radius poortnummer 'advproxy errmsg radius secret' 'radius gedeeld geheim vereist 'advproxy errmsg radius server' 'ongeldig ip-adres voor radius server @ -279,6 288,7 @ 'advproxy on' 'proxy aan 'advproxy privacy' 'privacy 'advproxy proxy port' 'proxy poort 'advproxy proxy port transparent' 'transparante.

taartdiagram maken

'pagerefresh' 'pagina wordt ververst, wacht even. 'updxlrtr update notification' 'update notificatie! 'ovpn mtu-disc yes' 'geforceerd 'ovpn no connections' 'geen actieve openvpn verbindingen 'ovpn on blue' 'openvpn op blauw 'ovpn on orange' 'openvpn op oranje 'ovpn on red' 'openvpn op rood -'ovpn routes push' 'routes (een per regel 'ovpn port in root range' 'een poortnummer hoger dan. 'updxlrtr week' 'een week 'updxlrtr weekly' 'wekelijks 'updxlrtr year' 'een jaar 'upgrade' 'upgrade 'uplink' 'uplink 'uplink speed' 'uplink snelheid (kbit/sec 'uplink std class' 'uplink standaardklasse 'upload' 'upload @ -1958,8 2280,10 @ 'upstream password' 'upstream wachtwoord 'upstream proxy host:port' 'upstream proxy (host:poort 'upstream username' 'upstream gebruikersnaam. 'wlan client new entry' 'maak nieuwe draadloze client configuratie 'wlan client new network' 'nieuw netwerk 'wlan client pairwise cipher' 'paargebonden cipher 'wlan client pairwise key algorithm' 'pka 'wlan client pairwise key group key' 'paargebonden sleutel/groep sleutel 'wlan client psk' 'pre-shared sleutel 'wlan client ssid' 'ssid. 'no filter pass' 'geef de standaard-klasse voor niet-gefilterde pakketten. 'fwdfw err samesub' 'bron- en bestemmings ip adres zitten in hetzelfde subnet.

10 kilo afvallen zonder sporten de 7 controversiële tips jasper

Cirkeldiagram, maken, in Illustrator

'updxlrtr used by' 'gebruikt door 'updxlrtr web proxy service required' goedkope 'web proxy service moet ingeschakeld zijn om de updateversneller te kunnen gebruiken. 'ccd modify' 'wijzig netwerk 'ccd name' 'naam @ -574,7 593,11 @ 'could not open installed updates file' 'kan het geÃnstalleerde update-bestand niet openen. 'ccd err isovpnnet' 'subnet-adres is al in gebruik voor Openvpn server. 'addons' 'toevoegingen 'admin user password has been changed' 'beheerderswachtwoord is gewijzigd. 'fwdfw pol text1' 'stel het standaard gedrag in voor verbindingen die door de firewall zelf zijn geÃnitieerd. 'openvpn prefix openvpn subnet' 'het gebruik van de prefix notatie wordt niet ondersteund voor het Openvpn subnet. 'fwdfw newrule' 'nieuwe regel 'fwdfw p2p txt' 'toestaan/Verbieden toegang zuiveren tot P2P netwerken. 'ccd iroute2' 'client heeft toegang tot deze netwerken op ipfire's site 'ccd iroutehint' 'attentie! 'could not open update information file' 'kan het update informatiebestand niet openen. 'entropy' 'entropy 'entropy graphs' 'entropy grafieken 'err bk 1' 'fout bij aanmaken van archief 'err bk 10 password' 'fout met het back-up wachtwoord 'err bk 2 key' 'fout bij het aanmaken van een sleutelbestand @ -885,14 929,18 @ 'firewall logs' 'firewall Logs 'firewall logs ip'.

'fwdfw wd_fri' 'vri 'fwdfw wd_mon' 'maa 'fwdfw wd_sat' 'zat 'fwdfw wd_sun' 'zon 'fwdfw wd_thu' 'don 'fwdfw wd_tue' 'din 'fwdfw wd_wed' 'woe 'fwdfw xt access' 'input 'fwhost Custom Host' 'host 'fwhost Custom Network' 'netwerk 'fwhost IpSec Host' 'ipsec host 'fwhost IpSec Network' 'ipsec netwerk 'fwhost Openvpn. 'summaries kept' 'bewaar samenvattingen voor 'sunday' 'zondag 'support donation' 'steun het ipfire project met uw donatie 'swap' 'swap 'swap usage per' 'swap gebruik per 'system' 'systeem 'system graphs' 'systeemgrafieken 'system has hwrng' 'dit systeem heeft een hardware-generator voor willekeurige getallen. 'srcprt within existing' 'bronpoort ligt binnen een al gedefinieerde poortreeks. 'default networks' 'standaard netwerken 'default renewal time' 'standaard vernieuwtijd @ -653,6 678,7 @ 'destination port numbers' 'bestemmingspoort moet een geldig poortnummer of poortreeks zijn. 'dns address done' 'de dns-server adresinstellingen zullen worden opgeslagen. 'fwhost err port' 'geen poort gegeven 'fwhost err remark' 'ongeldige opmerking. 'fwdfw err tgt_grp' 'de bestemmings servicegroep is leeg 'fwdfw err tgt_mac' 'een mac adres kan niet worden gebruikt als bestemming. 'ssh fingerprint' 'vingerafdruk @ -1774,10 2034,13 @ 'successfully refreshed updates list' 'lijst succesvol bijgewerkt. 'fwhost err name1' 'geen naam gegeven. 'fwdfw warn1' 'dit kan leiden tot firewallregels die worden toegepast op netwerken waar ze niet voor bedoeld zijn. 'fwdfw err remark' 'ongeldige tekens in opmerking.

taartdiagram maken

Zodra de 20 minuten voorbij zijn, stopt de observatie. De observatieresultaten komen in beeld aan de hand van een taartdiagram. The latest Tweets from Ajay maken ajaymaken). Ex-Cabinet Minister, govt of India; Speaker Cabinet Minister Delhi. 'fwdfw err ruleexists' 'deze regel bestaat. 'system has rdrand' 'dit systeem ondersteunt Intel(R) rdrand. 'fwhost err net' 'netwerk/ip adres bestaat al 'fwhost err netexist' 'een netwerk met dezelfde naam bestaat al 'fwhost err partofnet' 'het netwerk is een subnet van een bestaand netwerk. 'fwdfw pol title' 'standaard firewall gedrag 'fwdfw prot41' 'ipv6 Encapsulation (Protocol 41 'fwdfw prot41 short' 'ipv6 Encap 'fwdfw red' 'red 'fwdfw reread' 'wijzigingen toepassen 'fwdfw rule action' 'regel actie 'fwdfw rule activate' 'activeer regel 'fwdfw rulepos' 'regel positie 'fwdfw rules' 'regels 'fwdfw snat' 'bron nat. 'no fritzdsl driver' 'geen Fritz! 'no information available' 'geen informatie beschikbaar.

Zelf een taartdiagram maken in css (1)

Taartdiagrammen zijn diagrammen die snel en in een oogopslag te begrijpen zijn. Taartdiagram position: relative; height: 500px. Gemeenschappelijke css regels voor elk onderdeel van het diagram /. Zelf een taartdiagram maken in css (1). A pen by kristof Michiels Pro. Voor optimale weergave: Menubalk- instellingen - spieropbouw kwaliteit - 720p hd aangenaam kennis te maken! Heel gemakkelijk een taartdiagram maken op word 2003. In een taartdiagram kun je zien hoeveel procent van de koeien van Nederland voorkomen per afzonderlijke provincie. Als je een eerdere wijziging permanent ongedaan wilt maken, gebruik dan Ongedaan maken tot deze revisie. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Als reminder kun je je smartphone laten trillen of een geluidje laten maken. taartdiagram maken

Editor Commands Ctrl Ctrl Space autocomplete (if available) f find g find Next g find Previous Alt f opt f find replace indent Code right Indent Code left tab Auto Indent Code / Line comment Opt / Block comment Also see: Tab Triggers html specific. Misc 5 re-run Preview 8 Clear All Analyze errors spinsels 9 Open This dialog Pen Actions p create new Pen s save i info panel (if owned).

Zelf een taartdiagram maken in css (2)

Punt p clip: rect(0px, 250px, 500px, 0 elk punt bestaat uit een container en het punt zelf punt. Punt_1_container met deze waarde positioneer je eten de spie op de cirkel transform: rotate(60deg. Punt_1 met deze waarde geef je de procentuele grootte aan van de spie 30 weergeven startpositie: 18050 1 3,6 30 x 3,6 108 om 30 over te houden moeten we roteren background-color: rgba(235, 184, 208,.00 transform: rotate(73deg vendor prefixing staat wel op autprefixer. Punt_2_container met deze waarde positioneer je de spie op de cirkel transform: rotate(132deg. Punt_2 met deze waarde geef je de procentuele grootte aan van de spie 20 weergeven startpositie: 18050 1 3,6 20 x 3,6 72 om 20 over te houden moeten we 180-72 roteren background-color: rgba(203, 68, 113,.00 transform: rotate(108deg punt. Punt_3_container met deze waarde positioneer je de spie op de cirkel transform: rotate(168deg. Punt_3 met deze waarde geef je de procentuele grootte aan van de spie 10 weergeven startpositie: 18050 1 3,6 10 x 3,6 36 om 10 over te houden moeten we 180-36 roteren background-color: rgba(253, 164, 40,.00 transform: rotate(144deg tot slot de labels bel color. Punt_1_label top: 20px; left: 330px;. Punt_2_label top: 260px; left: 450px;. Punt_3_label top: 430px; left: 360px;!

taartdiagram maken

Code Indentation, spaces Tabs 123456Width of Indent. Autosave, if active, pens will autosave every 30 seconds after being maag saved once. Auto-Updating Preview, enabled, if enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update. div class"taartdiagram" div class"gemeenschappelijk rand" /div div class"gemeenschappelijk basisschijf" /div div class"gemeenschappelijk punt punt_1_container" div class"gemeenschappelijk punt punt_1" /div /div div class"gemeenschappelijk punt punt_2_container" div class"gemeenschappelijk punt punt_2" /div /div div class"gemeenschappelijk punt punt_3_container" div class"gemeenschappelijk punt punt_3" /div /div p class"label punt_1_label" 30 kiest. Body background-color: white; width: 615px; margin: 50px auto;. Taartdiagram position: relative; height: 500px; width: 500px; background-color: white; gemeenschappelijke css regels voor elk onderdeel van het diagram. Gemeenschappelijk position: absolute; width: inherit; height: inherit; border-radius: 50; de buitenste rand van het diagram. Rand border: 3px solid #EEE; top: -6px; left: -6px; width: 506px; height: 506px; de binnenbasis van het diagram. Basisschijf background: #EEE; gemeenschappelijke css regels voor elk punt van het diagram.

Een taartdiagram maken - wikihow

CssAudio - activefile-genericcss - activegeneric - activehtml - activeimage - activejs - activesvg - activetext - activefile-genericVideo - pen Settings, html preprocessor, noneHamlMarkdownSlimPug, add lactose Class(es) to html Stuff for head css preprocessor, nonelessscsssassStylusPostCSS. Css base, normalize Reset neither, vendor Prefixing. Autoprefixer Prefixfree neither, add External Stylesheets/Pens, any url's added here will be added as link s in order, and before the css in the editor. If you link to another Pen, it will include the css from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing. Quick-add: -bootstrap 4Bootstrap sMaterializebulma add another resource. Javascript Preprocessor, add script as a module, add type"module" on the pen's script tag. Add External Scripts/Pens, any url's added here will be added as script s in order, and run before the javascript in the editor. You can use the url of any other Pen and it will include the javascript from that Pen. Quick-add: -angularBackbonebootstrap 3Bootstrap 4D3EmberFoundationGreenSock TweenMaxHandlebarsjQueryjQuery polymerReactReact add another resource.

Taartdiagram maken
Rated 4/5 based on 720 reviews
SHARE

taartdiagram maken Wawud, Sun, May, 06, 2018

Warning: translation string unused: fwdfw addrule. Warning: translation string unused: fwdfw err nosrcip. Warning: translation string unused: fwdfw err notgtip.

taartdiagram maken Herixy, Sun, May, 06, 2018

Warning: translation string unused: forward firewall warning: translation string unused: forwarding rule added warning: translation string unused: forwarding rule removed warning: translation string unused: forwarding rule updated @ -223,6 230,47 @ warning: translation string unused: from email pw warning: translation string unused: from email server. Warning: translation string unused: fwdfw mode1. Warning: translation string unused: fwdfw mode2.

taartdiagram maken Ofyzy, Sun, May, 06, 2018

Warning: translation string unused: age shour. Warning: translation string unused: age sminute. Warning: translation string unused: age ssecond warning: translation string unused: alcatelusb help warning: translation string unused: alcatelusb upload warning: translation string unused: all interfaces @ -133,6 138,7 @ warning: translation string unused: ddns help freedns warning: translation string unused: ddns help plus warning: translation string. Warning: translation string unused: default ip warning: translation string unused: default networks warning: translation string unused: default services warning: translation string unused: description @ -212,6 218,7 @ warning: translation string unused: firewall log viewer warning: translation string unused: firmware warning: translation string unused: firmware upload.

taartdiagram maken Majuhyve, Sun, May, 06, 2018

Difference in files: diff -git a/doc/language_ b/doc/language_ index 1fa7b18.6245eef a/doc/language_ b/doc/language_ @ -42,6 42,11 @ warning: translation string unused: advproxy no cre groups warning: translation string unused: advproxy ssadvanced proxy warning: translation string unused: advproxy update information warning: translation string unused: advproxy update notification. Warning: translation string unused: age second. Warning: translation string unused: age seconds.

taartdiagram maken Ewunufob, Sun, May, 06, 2018

It was generated because a ref change was pushed to the repository containing the project "ipfire.x development tree". The branch, master has been updated via c2c246b67c28fb872e bc07f9b26f6 (commit) from (commit). Those revisions listed above that are new to this repository have not appeared on any other notification email; so we list those revisions in full, below. log commit c2c246b67c28fb872e bc07f9b26f6, author: Hans Horsten dutchtux at m date: Sat may 3 13:42: Update dutch translation., summary of changes: doc/language_ langs/nl/cgi-bin/ 368 - langs/nl/install/lang_nl. C 6 - 3 files changed, 425 insertions 305 deletions(-).

taartdiagram maken Owoqagu, Sun, May, 06, 2018

Ipfire.org ipfire.x development tree branch, master, updated. Michael Tremer git at ipfire. Org, sat may 3 13:43:This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: